thumbnail - Trung Quốc tạo ra Mặt trời nóng gấp 5 lần Mặt trời thực như thế nào?

Trung Quốc tạo ra Mặt trời nóng gấp 5 lần Mặt trời thực như thế nào?

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đã đạt đến 70 triệu độ C, nóng gấp 5 lần Mặt trời thực.

Nguồn: VNE

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác