thumbnail - Tượng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn cưỡi ngựa không sao chép Quan Vân Trường
Thu Trang
Hà Nội

Tượng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn cưỡi ngựa không sao chép Quan Vân Trường

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc xây dựng tượng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn ở khu du lịch Hồ Mây không phải là hình ảnh sao chép Quan Vân Trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác