thumbnail - Tỷ giá USD/VNĐ hạ nhiệt
Fun Fun
Hà Nội

Tỷ giá USD/VNĐ hạ nhiệt

Giá bán USD tại nhiều ngân hàng vẫn ở mức kịch trần nhưng tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD đã có phiên giảm đầu tiên sau hai tuần tăng liên tiếp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác