thumbnail - Việc xác định giá trị doanh nghiệp, trong đó có giá trị đất đai còn chưa chính xác
Thu Trang
Hà Nội

Việc xác định giá trị doanh nghiệp, trong đó có giá trị đất đai còn chưa chính xác

Việc xác định giá trị của doanh nghiệp thường thấp hơn giá trị thực tế, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác