thumbnail - Việt Nam có bao nhiêu tỉnh trùng tên thành phố?
Liên Hương
Hà Nội

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh trùng tên thành phố?

Trong 58 tỉnh, bạn có biết bao nhiêu đơn vị trùng tên với thành phố trực thuộc của nó? - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác