thumbnail - Xem mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất tạo cảnh tượng như 'mưa sao băng'
Quốc Cường
Hà Nội

Xem mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất tạo cảnh tượng như 'mưa sao băng'

Một số người đã ghi lại được đoạn phim ấn tượng về màn "tái nhập cảnh" rực lửa của các mảnh vỡ từ tên lửa Long March 5B xuống Ấn Độ Dương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác