thumbnail - Xuất siêu tiếp tục tăng nhưng khó khăn ngày càng lộ diện
Quốc Cường
Hà Nội

Xuất siêu tiếp tục tăng nhưng khó khăn ngày càng lộ diện

Dù tiếp tục xuất siêu song cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 10 đều giảm so với thống kê ở kỳ liền kề. Trong đó xuất khẩu giảm 17,5%, còn nhập khẩu giảm gần 7%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác