thumbnail - Ý tưởng phi thực tế, không đúng chủ đề của những 'bản vẽ' National Costume: Nguy cơ dừng chân sớm
Thức SG
Hà Nội

Ý tưởng phi thực tế, không đúng chủ đề của những 'bản vẽ' National Costume: Nguy cơ dừng chân sớm

Rất nhiều những thiết kế không đúng chủ đề mà ban tổ chức yêu cầu tại cuộc thi National Costume
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác