Keysight thực hiện 20 buổi trình diễn giải pháp Open RAN dành cho AI

TienCM

Pearl
Keysight Technologies đã minh chứng vị thế dẫn đầu của mình về các giải pháp mạng truy cập vô tuyến mở (Open RAN) tại sự kiện Global PlugFest mùa thu của O-RAN ALLIANCE bằng cách trình diễn các giải pháp đo kiểm dành cho các giải pháp, tính năng và tiêu chuẩn mới nhất hiện đang được phát triển cho thị trường O-RAN.
Keysight thực hiện 20 buổi trình diễn giải pháp Open RAN dành cho AI
Trong quá trình chuyển đổi mạng vô tuyến chuyển đổi sang kiến trúc Open RAN ảo hóa, phân tán thường xuyên phát sinh các nhu cầu đo kiểm mới. Keysight tiếp tục hợp tác với các đối tác thị trường tiên phong của mình để phát triển và xác nhận các giải pháp đáp ứng các nhu cầu thử nghiệm mới nhất này.
Trong sự kiện Global PlugFest mùa thu năm 2023 của O-RAN Alliance lần này, các giải pháp kiến trúc Open RAN mở Keysight Open RAN Architect (KORA) đã được sử dụng để thực hiện thành công 20 buổi trình diễn đo kiểm tích hợp các chức năng mạng sử dụng thiết bị từ nhiều nhà cung cấp với hơn 25 đơn vị cộng tác tại 10 phòng lab từ 7 quốc gia trong nhiều lĩnh vực.
Các giao diện và phương án sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bộ điều khiển thông minh RAN (RIC)
Các giải pháp giúp huấn luyện các mô hình AI/ML, đo kiểm chức năng và tuân thủ của giao diện RIC và xác nhận các phương án sử dụng ứng dụng xApp đã được trình diễn như sau:
● Huấn luyện mô hình AI/ML cho tiết kiệm năng lượng (giao diện O1) nhờ huấn luyện ngoại tuyến với RIC phi thời gian thực của Juniper Networks và Capgemini rApps trong phòng lab i14y.
● Đo kiểm khả năng tuân thủ theo tiêu chuẩn giao diện O-RAN RIC của giao diện A1 cho RIC cận thời gian thực với Rakuten Symphony tại phòng lab Rakuten Mobile Lab và với Juniper Networks tại SoftBank Corp.
● Đo kiểm chức năng các giao diện O-RAN RIC của giao diện E2 dành cho O-DU/O-CU với Capgemini tại phòng lab SONIC Labs của Digital Catapult.
● Đo kiểm các phương án sử dụng O-RAN xây dựng trên xApps cho tối ưu hóa chất lượng dịch vụ sóng mang vô tuyến truyền dữ liệu (giao diện E2) với xApp của liên minh phần mềm OpenAirInterface Software Alliance (OSA) trên bộ điều khiển RAN thông tin cận thời gian thực OAI Near-Real-Time RIC tại Eurecom, Điều hướng lưu lượng (giao diện E2) với bộ RIC cận thời gian thực của Juniper Networks và xApp của Rimedo Labs tại phòng lab i14y.
Phát triển bền vững RAN (tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng)
Danh mục sản phẩm tích hợp hỗ trợ đo kiểm năng lượng và đối chuẩn tự động trong phòng lab và trên hiện trường được sử dụng để trình diễn đo kiểm mức độ tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng cho O-RU, O-DU/O-CU:
● Xác định đặc tính tiết kiệm năng lượng cho các chế độ ngủ vi mô của O-RU với khối vô tuyến Massive MIMO của với Rakuten Mobile Lab.
● Đo và đối chuẩn mức độ tiết kiệm năng lượng của O-DU/CU với Vodafone (UK Lab, mô hình lưu lượng mạng trực tiếp), Intel (bộ vi xử lý có chức năng tăng tốc nhúng, phần mềm tham chiếu FlexRAN cho vO-DU – L1), Radisys (vO-DU/vO-CU – L2/L3), Wind River (O-Cloud), và Dell Technologies (máy chủ Dell PowerEdge), để đo đối chuẩn bộ xử lý 4th Gen Intel Xeon với chức năng Intel vRAN Boost (Sapphire Rapids-EE được tích hợp tăng tốc) so với bộ xử lý 3rd Gen Intel Xeon với tăng tốc PCIe ngoài.
● Đo mức độ tiêu thụ năng lượng của O-DU/CU với O-DU/O-CU của Nokia tại SK Telecom.
Tự động hóa đo kiểm và mở rộng báo cáo
Khung tích hợp tự động hóa đo kiểm và báo cáo tạo điều kiện đo kiểm với kết quả nhất quán và có thể lặp lại trên cơ sở các thông số kỹ thuật đo kiểm từ các Nhóm công tác (WG) của liên minh O-RAN ALLIANCE đã được trình diễn như sau:
● Đo tuân thủ O-RAN WG4 O-RU (Các mặt phẳng Điều khiển, Người dùng, Đồng bộ và Quản lý) với PHYTunes tại CableLabs Kyrio OTIC, HFR tại SK Telecom, khối vô tuyến của một nhà sản xuất O-RU địa phương do Nokia cung cấp tại SK Telecom, khối vô tuyến của một nhà sản xuất O-RU địa phương do Nokia cung cấp tại LG Uplus và O-RU (Kerberos) của Analog Devices tại lab i14y.
● Báo cáo đo tuân thủ mở rộng của O-RU theo O-RAN WG4 với NEC tại Rakuten Mobile Lab.
● Đo khả năng tương tác của tuyên fronthaul (NSA) theo O-RAN WG4 với NEC và Rakuten Symphony tại Rakuten Mobile Lab.
● Đo toàn trình (E2E) theo O-RAN TIFG với NEC và Rakuten Symphony tại Rakuten Mobile Lab.
Tuân thủ O-RAN Fronthaul và khả năng tương tác F1
Sử dụng các giải pháp để xác nhận hợp chuẩn việc triển khai các chức năng mạng theo các thông số kỹ thuật đo khả năng tương tác của WG5 F1 và tuân thủ chuẩn fronthaul của WG4.
● Đo tuân thủ ODU theo O-RAN WG4 với Nokia tại SK Telecom.
● Đo tuân thủ O-RU theo O-RAN WG4 với Azcom Technology tại phòng lab đổi mới sáng tạo tại TIM.
● Đo khả năng tương tác (NSA) theo O-RAN WG5 F1 với NEC và Rakuten Symphony tại Rakuten Mobile Lab.
Danh mục sản phẩm KORA của Keysight cung cấp bộ giải pháp đo kiểm toàn diện nhất trên thị trường để xác minh hiệu năng toàn trình của các chức năng mạng 5G, bao gồm hỗ trợ tuân thủ, khả năng tương tác, hiệu năng, hiệu suất năng lượng, đo kiểm an ninh bảo mật, huấn luyện và tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo và máy học trong tất cả các giai đoạn trong vòng đời Open RAN (nghiên cứu, lab, thử nghiệm thực địa, trực tiếp/thực địa tới lab và vận hành)
Keysight đã hợp tác với Analog Devices, Azcom Technology, CableLabs Kyrio OTIC, Capgemini, Dell Technologies, Digital Catapult's SONIC Labs, Eurecom, HFR, i14y lab, Intel, Juniper Networks, LG Uplus, NEC, Nokia, OpenAirInterface Software Alliance (OSA), PHYTunes, Radisys, Rakuten Mobile, Rakuten Symphony, Rimedo Labs, SK Telecom, SoftBank Corp., TIM, Vodafone và Wind River tại sự kiện Global PlugFest mùa thu 2023 của O-RAN ALLIANCE.
"Thông qua việc tham gia sự kiện Global PlugFest mùa thu 2023 của O-RAN ALLIANCE, Keysight tiếp tục minh chứng vị thế hàng đầu của mình trong việc cung cấp các giải pháp phục vụ phát triển và đo kiểm những ý tưởng và tính năng mới nhất của các kiến trúc 5G Open RAN, tạo điều kiện để thị trường đẩy nhanh quá trình triển khai các sản phẩm Open RAN”, Peng Cao, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, bộ phận kinh doanh vô tuyến của Keysight, cho biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top