Keysight xác nhận hợp chuẩn các bài đo tiêu chuẩn mạng vệ tinh băng thông hẹp

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Keysight Technologies đã xác nhận hợp chuẩn các bài đo tuân thủ mới theo các tiêu chuẩn 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Release 17 (Rel-17) cho các mạng vệ tinh (NTN) sử dụng công nghệ Internet vạn vật băng thông hẹp (NB-IoT). Thuộc bộ công cụ tuân thủ DVT RF/RRM and Conformance Toolset của Keysight, các bài đo này đã được xác nhận hợp chuẩn tại cuộc họp thứ 78 của Nhóm Thỏa thuận tuân thủ (CAG) tại Diễn đàn chứng nhận toàn cầu (GCF).
1716437716893.png

Sự hội tụ của các mạng mặt đất và vệ tinh là một thành phần quan trọng để đáp ứng mục tiêu phủ sóng toàn cầu của ngành viễn thông thế giới, tạo điều kiện xây dựng các phương án sử dụng mới và kết nối di động phổ quát. NB-IoT qua mạng NTN cung cấp dịch vụ cho các phương án sử dụng yêu cầu kết nối dữ liệu không liên tục với mức tiêu thụ điện năng thấp, đồng thời duy trì đủ thông lượng cho các ứng dụng đa dạng như theo dõi chuỗi cung ứng và nhắn tin hai chiều.

Xác nhận hợp chuẩn các bài đo tuân thủ NB-IoT NTN mới bao gồm máy phát và máy thu, giải điều chế và quản lý tài nguyên vô tuyến (RRM). Bộ công cụ RF/RRM DVT and Conformance Toolset đảm bảo các thiết bị di động hoạt động như mong đợi trên mạng di động đang vận hành và là một nền tảng đo kiểm được chấp nhận để chứng nhận khả năng hỗ trợ nhiều băng tần của thiết bị tại GCF và PTCRB.

Các xác nhận hợp chuẩn này cũng cho phép Keysight hỗ trợ đo kiểm chứng nhận tại các tổ chức đo kiểm GCF Recognized Test Organizations (RTO). Giải pháp trung tâm quản lý đo kiểm KeysightATLAS Test Management Center, khuôn khổ mới về đo kiểm chấp nhận tự động của công ty, chịu trách nhiệm quản lý các bài đo này.

Keysight là doanh nghiệp đi đầu về các giải pháp tuân thủ NTN với bộ công cụ ứng dụng đo kiểm S8711A Test Application Toolset và UXM 5G, bao gồm bộ giả lập kênh tích hợp có chức năng mô phỏng quỹ đạo vệ tinh để đo kiểm và chứng nhận các thiết bị trong điều kiện thực tế. Doanh nghiệp này đã xác nhận các bài đo cho chương trình chứng nhận Rel-17 NB NTN của Skylo và gần đây đã trình diễn chức năng handover vệ tinh trong các chùm vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp, sử dụng UXM 5G và PROPSIM tại sự kiện Mobile World Congress.

Ngoài ra, Keysight còn mở rộng danh mục các bài đo đã được xác nhận hợp chuẩn sang các lĩnh vực quan trọng khác của tiêu chuẩn 3GPP Phiên bản 16 (Rel-16) và Rel-17 để đạt được số lượng kỷ lục các bài đo được xác nhận hợp chuẩn trong một cuộc họp khác. Các bài đo được xác nhận đáng chú ý bao gồm RRM RedCap cho máy thu đơn và công nghệ truy cập đa tần với EUTRA.

Muthu Kumaran, Tổng Giám đốc bộ phận Giải pháp nghiệm thu thiết bị của Keysight, cho biết các tiêu chuẩn ngành và các chương trình chứng nhận tham chiếu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ. Các giải pháp NTN của Keysight, cho phép đo kiểm chứng nhận NB-IoT NTN trong các tổ chức đo kiểm được GCF công nhận, đang giúp ngành này tự tin thúc đẩy các kịch bản kết nối hỗn hợp giữa mạng mặt đất và vệ tinh bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top