thumbnail - Australia: Diễn biến nghiêm trọng của vụ tin tặc tấn công công ty bảo hiểm Medibank
Viễn Đông
Hà Nội

Australia: Diễn biến nghiêm trọng của vụ tin tặc tấn công công ty bảo hiểm Medibank

Medibank công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất Australia với 3,7 triệu khách hàng ra thông báo cho biết tin tặc vừa gửi thêm thông tin của khoảng 1000 khách hàng mà họ đánh cắp được cho công ty trong đó bao gồm thông tin cá nhân và các yêu cầu thanh toán bảo hiểm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác