thumbnail - Bất mãn với chính sách của Apple, giám đốc Học máy nghỉ việc
Vũ Đức Hồng
Hà Nội

Bất mãn với chính sách của Apple, giám đốc Học máy nghỉ việc

Ông Ian Goodfellow, giám đốc bộ phận học máy của Apple đã nộp đơn nghỉ do bất đồng với chính sách quay lại văn phòng làm việc của hãng.

Bất mãn với chính sách của Apple, giám đốc Học máy nghỉ việc 

Cụ thể, Apple yêu cầu nhân viên làm tại văn phòng ít nhất 1 ngày/tuần từ ngày 11/4, ít nhất 2 ngày/tuần từ ngày 2/5 và ít nhất 3 ngày/tuần từ ngày 23/5. Một số nhân viên không hài lòng vì kế hoạch này. Còn ông Ian cho rằng nhóm làm việc của ông tốt nhất là nên linh hoạt ngày làm việc ở văn phòng.

Ông Ian trước là một chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Google. Ông đã chuyển sang Apple từ năm 2019, và chỉ sau 3 năm đã thông báo nghỉ việc với Apple qua email.

Thế đấy, trong chán ngoài them diễn ra ở khắp nơi. Apple cũng không phải là ngoại lệ.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác