thumbnail - Bộ Công an cảnh báo đa cấp Skyway, trẻ em cũng có thể thành nạn nhân
Trường Sơn
Hà Nội

Bộ Công an cảnh báo đa cấp Skyway, trẻ em cũng có thể thành nạn nhân

Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo về hoạt động trái phép, có dấu hiệu lừa đảo của mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp mới du nhập về Việt Nam. Theo đó, các nhà đầu tư có thể mua gói 15 - 150.000 USD, kể cả trẻ em nhưng đến nay chưa ai nhận được tiền lãi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác