thumbnail - Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp tài liệu các chuyến bay giải cứu
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp tài liệu các chuyến bay giải cứu

Bộ Công an yêu cầu địa phương thống kê, cung cấp toàn bộ hồ sơ những doanh nghiệp được cấp và không được cấp chủ trương cách ly.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác