thumbnail - Cách phát âm đuôi “s” và “es” (danh từ số/ động từ ngôi thứ ba số ít cho thì hiện tại đơn giản)
Bích Hồng Vũ
Hà Nội

Cách phát âm đuôi “s” và “es” (danh từ số/ động từ ngôi thứ ba số ít cho thì hiện tại đơn giản)

Phát âm 'es' là /ɪz/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/. 

Cách phát âm đuôi “s” và “es” (danh từ số/ động từ ngôi thứ ba số ít cho thì hiện tại đơn giản) 

Ví dụ: Kisses, boxes, dozes, washes, watches. Mẹo ghi nhớ: Sông xưa zờ chẳng shóng.

Trừ các âm gió kể trên, chúng ta phát âm là /s/ khi từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh KHÔNG rung: /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ (Thời phong kiến fương Tây.). 

Ví dụ: waits, laughes, books, jumps, ...

Phát âm là /z/ khi từ tận cùng bằng các âm còn lại: hữu thanh CÓ RUNG. 

Ví dụ: names, families, loves, ....

>> Phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh là gì? Cách phân biệt

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác