thumbnail - Có nên giữ người bạo lực gia đình trong 6 giờ ở trụ sở công an?
Thanh Bình
Hà Nội

Có nên giữ người bạo lực gia đình trong 6 giờ ở trụ sở công an?

Theo dự thảo, người bạo lực gia đình sẽ bị giữ tại trụ sở công an trong 6 giờ, không giới hạn số lần, biện pháp tương tự như tạm giữ hành chính.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác