thumbnail - Đăng ký tài khoản định danh điện tử như thế nào?
Hải Đường
Hà Nội

Đăng ký tài khoản định danh điện tử như thế nào?

Quy định mới nêu trong Nghị định 59 quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ 20/10. Việc áp dụng được thực hiện với các Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam, cùng các tổ chức có đủ điều kiện.

Sau đây là cách đăng ký tài khoản định danh điện tử

Với mức độ 1

- Cài đặt ứng dụng VNelD trên điện thoại.

- Nhập số định danh cá nhân vào VNeID kèm theo số điện thoại hoặc email; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng; thu nhận ảnh chân dung và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản.

- Nhà quản lý thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua VNelD, tin nhắn hoặc email.

Đăng ký tài khoản định danh điện tử như thế nào? 

Với mức độ 2:

- Công dân cầm theo Căn cước công dân gắn chip đến công an cấp xã, phường hoặc nơi làm thủ tục cấp Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử; thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ công an.

- Cán bộ công an nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay để xác thực với cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo tài khoản định danh.

- Nhà quản lý thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua VNelD, tin nhắn hoặc email.

Trường hợp công dân chưa có Căn cước công dân gắn chip, công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ căn cước công dân.


>>>Tại sao tài khoản định danh điện tử lại chia thành 2 mức độ? Khác biệt chỗ nào?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác