thumbnail - Đánh giá máy rửa bát 13 bộ Eurosun: Trăm nghe không bằng một thấy

Đánh giá máy rửa bát 13 bộ Eurosun: Trăm nghe không bằng một thấy

Máy rửa bát 13 bộ Eurosun được quảng cáo là tiết kiệm điện, nước, chạy êm, rửa sạch. Thực tế có phải như vậy không?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác