thumbnail - Đánh giá tủ lạnh Bespoke - Tủ lạnh có gì đặc biệt mà giá đến hơn 60 triệu?
Người đăng
Hà Nội

Đánh giá tủ lạnh Bespoke - Tủ lạnh có gì đặc biệt mà giá đến hơn 60 triệu?

Tủ lạnh là một thứ đồ gia dụng rất khó để sáng tạo vì mục đích của nó không thể khác gì ngoài việc bảo quản thức ăn. Nhưng Samsung đang cố thay đổi điều đó với tủ lạnh Besoke. Tuy nhiên, cái giá của sáng tạo cũng không hề nhỏ.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác