thumbnail - Elon Musk sắp tuyển người cấy chip vào não, bạn dám không?

Elon Musk sắp tuyển người cấy chip vào não, bạn dám không?

Công ty công nghệ thần kinh của tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang thuê nhân viên thử nghiệm lâm sàng và chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác