thumbnail - Hà Nội đề nghị 10 quận, huyện cung cấp tài liệu về chuyến bay giải cứu
Quốc Cường
Hà Nội

Hà Nội đề nghị 10 quận, huyện cung cấp tài liệu về chuyến bay giải cứu

Sở Y tế Hà Nội vừa có đề nghị 10 quận, huyện cung cấp hồ sơ liên quan đến đến việc tổ chức chuyến bay giải cứu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác