thumbnail - Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần đầu thảo luận về an ninh lương thực
Trường Sơn
Hà Nội

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần đầu thảo luận về an ninh lương thực

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nguy cơ cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, lần đầu tiên vấn đề an ninh lương thực và hiện đại hóa nông nghiệp được ưu tiên trong chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Lao động và việc làm ASEAN lần thứ 27 diễn ra tại Manila, Philippines từ ngày 25-29/10.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác