thumbnail - Huawei giới thiệu trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo

Huawei giới thiệu trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo

Trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo của Huawei là nỗ lực khẳng định cam kết xây dựng các trung tâm dữ liệu thông minh carbon thấp.

Trong buổi ra mắt trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo ở Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26/5 vừa qua, ông Charles Yang, Phó chủ tịch của Huawei kiêm giám đốc điều hành đội ngũ phát triển Cơ sở trung tâm dữ liệu Huawei (Huawei Data Center Facility Team) đưa ra khái niệm về trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo. Theo đó, trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo cần đạt được 4 đặc tính bao gồm: bền vững với môi trường, tích hợp đơn giản hóa, vận hành tự động và an toàn đáng tin cậy.

Huawei giới thiệu trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo 

Ông Charles Yang, Phó chủ tịch của Huawei kiêm giám đốc đội ngũ phát triển Cơ sở trung tâm dữ liệu Huawei giới thiệu trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo.

Bền vững với môi trường: Các cơ sở trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo vận hành theo định hướng xanh và tiết kiệm năng lượng, đồng thời tái chế tối đa các vật liệu sử dụng. Bằng cách này, hệ sinh thái trung tâm dữ liệu tổng thể sẽ thân thiện và bền vững với môi trường. Các trung tâm dữ liệu bền vững này sử dụng các nguồn tài nguyên xanh từ điện, đất, nước và tái chế tối đa các vật liệu đã sử dụng trong suốt vòng đời. Để mở rộng khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả, các chỉ số khác cũng sẽ được sử dụng để đo lường tính bền vững của trung tâm dữ liệu, bao gồm: sử dụng carbon hiệu quả, sử dụng nước hiệu quả và sử dụng lưới điện hiệu quả.

Tích hợp đơn giản hóa: Đơn giản hóa kiến trúc, nguồn cung cấp năng lượng và hệ thống làm mát thể hiện định hướng phát triển của cơ sở trung tâm dữ liệu. Kiến trúc đơn giản mang lại các thiết kế sáng tạo cho các tòa nhà và phòng thiết bị. Việc sử dụng các mô-đun tiền chế (đúc sẵn) để xây dựng trung tâm dữ liệu 1000-rack, giúp giảm thời gian xây dựng từ hơn 18 tháng xuống còn 6-9 tháng. Đơn giản hóa nguồn cung ứng điện giúp định hình lại các thành phần và liên kết, rút ngắn thời gian giao hàng từ 2 tháng xuống 2 tuần. Và đơn giản hóa hệ thống làm mát giúp tối ưu hiệu quả trao đổi nhiệt, bằng cách gộp nhiều trao đổi nhiệt thành một cũng như rút ngắn liên kết làm mát.

Huawei giới thiệu trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo 

Vận hành tự động: Tự động hóa O&M, tối ưu hóa hiệu năng và tự vận hành định hình lại cách thức quản lý vận hành và bảo trì của trung tâm dữ liệu. Tự động hóa O&M cho phép các kỹ sư hoàn thành việc kiểm tra 2.000 kệ trong 05 phút từ xa. Tối ưu hóa hiệu năng đồng nghĩa hệ thống làm mát tối ưu có thể thông qua 1,4 triệu thuật toán kết hợp trong vòng 1 phút, để đưa ra phương thức làm mát tối ưu nhất, giúp hệ thống làm mát thông minh. Vận hành tự động hóa sẽ giúp tối đa giá trị của các nguồn lực.

An toàn đáng tin cậy: Bảo mật chủ động và kết cấu an toàn giúp các trung tâm dữ liệu đảm bảo được chất lượng cao và phát triển bền vững. Bảo mật chủ động có nghĩa là sử dụng dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tiến hành dự đoán các thiết bị cần bảo trì từ các thành phần đến trung tâm dữ liệu, dựa trên khả năng hiển thị và nhận thức của tất cả trong phạm vi trung tâm dữ liệu.

Phản hồi lỗi tự động sẽ chỉ mất 1 phút để phát hiện lỗi, 3 phút để phân tích và 5 phút để khôi phục. Kết cấu an toàn gia tăng bảo mật ở nhiều cấp độ khác nhau từ thành phần, thiết bị đến hệ thống. Ở cấp độ hệ thống, nền tảng E2E trực quan, dễ dàng quản lý và kiểm soát, giúp hệ thống đạt tính khả dụng đến 99,999%.

Cùng với trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo, Huawei cũng ra mắt giải pháp PowerPOD 3.0 dành cho các trung tâm dữ liệu giúp giảm 40% lượng khí thải, giảm 70% mức tiêu thụ năng lượng, rút ngắn thời gian giao hàng từ 2 tháng xuống còn 2 tuần và giảm tỷ lệ lỗi SLA xuống 38%.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác