thumbnail - Khách sạn Trump tính 'giá chát' với Mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump
Trường Sơn
Hà Nội

Khách sạn Trump tính 'giá chát' với Mật vụ Mỹ bảo vệ ông Trump

Để bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump và gia đình, Mật vụ Mỹ đã phải chi số tiền “quá đáng” cho chính Tập đoàn Trump trong vòng 4 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác