thumbnail - Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng lập quy hoạch
Thu Trang
Hà Nội

Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng lập quy hoạch

Nghị quyết số 64/NQ-CP về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác