thumbnail - Nga tiếp tục dội bão lửa xuống các mục tiêu khắp Ukraine
Thanh Bình
Hà Nội

Nga tiếp tục dội bão lửa xuống các mục tiêu khắp Ukraine

Các đô thị lớn của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, tiếp tục ghi nhận các đợt không kích quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu do Nga thực hiện hôm nay (18/10).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác