thumbnail - Phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh là gì? Cách phân biệt

Phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh là gì? Cách phân biệt

Phụ âm hữu thanh là các âm được xuất phát từ cổ họng. Khi phát âm, chúng ta sẽ cảm nhận được sự rung của dây thanh quản (Bạn có thể kiểm tra bằng cách đặt ngón tay cổ họng và cảm nhận sự rung lên khi bạn phát âm chúng). 

Phụ âm vô thanh và phụ âm hữu thanh là gì? Cách phân biệt 

Để xác định một âm nào đó là vô thanh hay hữu thanh, bạn chỉ cần đặt tay lên cổ họng , cảm nhận luồng hơi và độ rung của dây thanh quản, rung là âm hữu thanh, không rung là âm vô thanh.

Trong Tiếng Anh có 15 phụ âm hữu thanh trên tổng số 24 phụ âm. Các phụ âm hữu thanh là: 

/b/, /d/, /g/, /v/, /δ/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/. 

Hơi thở đi từ họng, qua lưỡi, răng sau đó ra ngoài là cách phát âm của các âm này.

Trái ngược với các phụ âm hữu thanh, các phụ âm vô thanh khi phát âm sẽ không làm rung dây thanh quản. Phụ âm vô thanh chỉ giống như những tiếng động nhẹ như tiếng xì xì, tiếng bật, tiếng gió. Đó là vì chúng được tạo thành từ luồng không khí ở trong miệng chứ không phải là luồng hơi từ cổ họng. 

Tiếng Anh có 9 phụ âm vô thanh đó là: 

/p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /∫/, /t∫/, /h/

>> Cách phát âm 8 nguyên âm đôi trong tiếng Anh

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác