thumbnail - Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Vĩnh Long có 60 điểm 10
Trường Sơn
Hà Nội

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Vĩnh Long có 60 điểm 10

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Vĩnh Long có 60 điểm 10, trong đó có 52 điểm 10 môn giáo dục công dân, 4 điểm 10 môn sử...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác