thumbnail - 'Thiếu cơ chế xác định giá đất gắn với cung cầu thì còn luẩn quẩn'
Trường Sơn
Hà Nội

'Thiếu cơ chế xác định giá đất gắn với cung cầu thì còn luẩn quẩn'

Nếu không có được cơ chế xác định giá đất gắn với cung cầu thì đấu thầu dự án sử dụng đất, đấu giá sử dụng đất còn luẩn quẩn, là cội nguồn của tham nhũng, lãng phí.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác