thumbnail - Tiểu hành tinh dài 840 m sắp lao qua Trái Đất
Gia Loc
Hà Nội

Tiểu hành tinh dài 840 m sắp lao qua Trái Đất

Dữ liệu của NASA cho thấy thiên thể dài gần 840 m sắp bay sượt qua hành tinh của chúng ta trong tuần tới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác