thumbnail - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Đông Nam Bộ
Diệu Thúy
Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Đông Nam Bộ

VTV.vn - Hội nghị Quán triệt triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ được tổ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác