thumbnail - Tỷ giá USD tăng mạnh, iPhone, máy tính bảng nhấp nhổm tăng theo
Quốc Cường
Hà Nội

Tỷ giá USD tăng mạnh, iPhone, máy tính bảng nhấp nhổm tăng theo

Hiện tại, giá các sản phẩm nhập khẩu như iPhone, máy tính bảng chưa biến động nhưng nhiều người dự đoán chúng sắp đắt lên vì phải điều chỉnh theo tỷ giá USD.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác