2 lần cứu mạng A Đẩu, vì sao Triệu Tử Long được phong hầu muộn nhất trong ngũ hổ tướng?

Kim Chi Ngọc Diệp

Editor
Thành viên BQT
Triệu Vân (168 - 229), ***** Long, sinh tại huyện Chính Định, thuộc quận Thường Sơn, nay là tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ông là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Được mô tả là võ tướng anh dũng, thiện chiến, có võ nghệ cao cường, có tài thao lược và hết mực trung thành với Lưu Bị và nhà Thục, hổ tướng Triệu Vân đã lập được nhiều đại công. Trong đó, võ tướng này có công lớn trong việc giúp Lưu Bị lập nên nhà Thục, phá trận Bát Môn kim Tỏa của Tào Nhân...

Đặc biệt, Triệu Vân 2 lần đơn phương độc mã cứu sống ấu chúa A Đẩu - con trai Lưu Bị. Nhờ lập được nhiều công lao to lớn, Triệu Vân được Lưu Bị tin tưởng, trọng dụng. Theo đó, Triệu Vân lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Trung hộ quân, Chinh nam tướng quân, Vĩnh Xương đình hầu, Trấn đông tướng quân... Vào năm 229, danh tướng văn võ song toàn Triệu Vân qua đời. Cái chết của ông trở thành mất mát to lớn đối với nhà Thục. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhớ công lao của võ tướng này, hoàng đế Lưu Thiện cho người tổ chức tang lễ long trọng cho ông.

31 năm sau khi qua đời (tức năm 260), hoàng đế Lưu Thiện truy phong cho Triệu Vân làm Thuận Bình Hầu. Điều này khiến nhiều người tò mò vì sao Lưu Thiện không phong hầu cho Triệu Vân khi ông còn sống. Theo các nhà nghiên cứu, Lưu Thiện phong hầu cho Triệu Vân muộn như vậy được cho là vì 4 lý do. Đầu tiên là Triệu Vân được xếp vào hàng "Ngũ hổ tướng" cùng với các võ tướng: Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung và Mã Siêu.

1716369427856.png


Trong chính sử, Quan Vũ, Mã Siêu, Trương Phi và Hoàng Trung được Lưu Bị phong chức ngang nhau, lần lượt là Tiền, Tả, Hữu, Hậu tướng quân. Trong khi đó, Triệu Vân là Dực tướng quân. Đây là chức nhỏ hơn so với 4 người kia. Điều này cho thấy vị tướng này lập được ít công lao hơn so với những người kia. Vậy nên, Triệu Vân được phong hầu muộn nhất trong số 5 hổ tướng của nhà Thục.

Lý do thứ hai là vì Lưu Bị và sau đó là Lưu Thiện phải cân nhắc tình hình thực tế, giải quyết mâu thuẫn giữa các thế lực trong nước. Do vậy, họ không thể phong hầu cùng lúc cho cả 5 hổ tướng. Sau khi xem xét kỹ tình tình của nhà Thục, Triệu Vân được Lưu Thiện phong hầu muộn nhất.

Nguyên nhân thứ ba là vì Triệu Vân không màng danh lợi. Khi còn sống, ông không quan tâm tới lợi ích cá nhân mà một lòng cống hiến vì nước vì dân. Võ tướng này từng nhiều lần từ chối ban thưởng của hoàng đế và triều đình.

1716369436480.png


Lý do tiếp theo là không chỉ Triệu Vân, Quan Vũ và Trương Phi cũng được phong hầu sau khi qua đời. Sau khi ổn định tình hình nhà Thục và kiểm soát được các phe phái, Lưu Thiện mới phong hầu cho Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung trong khi tất cả đã qua đời được nhiều năm. Vì vậy, việc Triệu Vân được phong hầu 31 năm sau khi qua đời không phải là chuyện lạ.

#TriệuVân
#tamquốc
#ThờiTamQuốc
#TamQuốcdiễnnghĩa
#Thâmcungbísử
#Ônghoàngbàchúa
#LịchsửTrungQuốc
#LịchsửTrungHoa
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top