Bạn có biết đây là đâu ở Việt Nam không? Và vì sao triền núi lại trắng toát như vậy?


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top