Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có thời hạn 6 tháng, vì sao? Ngay kể cả khi tôi không

Checker

Writer
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có thời hạn 6 tháng, vì sao?

Ngay kể cả khi tôi không thể quay lai quá khứ để kết hôn thì giấy tờ này cũng chi có giá trị trong 6 tháng.

Chẳng hạn, bản thân tôi phải đi xác nhận tình trạng hôn nhân từ khi còn nhỏ đến thời điểm học xong đại học đến mấy lần mỗi khi mua nhà. Ai giải thích hộ tôi được không?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top