Làm thế nào trường chuyên Lam Sơn nhập điểm thi từ 9 thành 1, từ 4 thành 6,5 vậy trời.


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top