Năm 2005, tàu ngầm USS San Francisco của Hải quân Hoa Kỳ đã va chạm với một ngọn núi dưới


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top