Sắp có những thay đổi gì quan trọng đối với Căn cước công dân gắn chip mà mọi người cần biết?

Căn cước công dân gắn chip là mối quan tâm của đông đảo người dân và sắp tới đây, sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến Căn cước công dân gắn chip mà mọi người dân đều cần phải biết.
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Bộ này đang lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân sửa đổi. Hồ sơ này bao gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Căn cước công dân và Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân sửa đổi. Dự thảo này đưa ra nhiều đề xuất của Bộ Công an liên quan đến Căn cước công dân như:

1. Thêm nhiều loại giấy tờ được tích hợp vào thẻ Căn cước công dân

Bộ Công an chủ trương, nhiều loại quy định sẽ được tích hợp qua chíp điện tử và mã QR code của Căn cước công dân để giúp giảm giấy tờ và các thủ tục hành chính cho công dân, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.
Cụ thể, các giấy tớ này bao gồm" Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, thẻ cán bộ, công chức, viên chức, thẻ học sinh, sinh viên, thẻ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ khác.

2. Bổ sung trên Căn cước một số nhóm thông tin sinh trắc học

Dự kiến trên Căn cước sẽ có thêm một số nhóm thông tin sinh trắc học, bao gồm mống mắt, ADN, giọng nói. Nhiều người hy vọng rằng nếu như thông tin ADN được tích hợp trên căn cước có thể sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm của cơ quan điều tra.

3. Cấp thẻ Căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi

Bản dự thảo này còn đề cập đến một thay đổi đáng chú ý khác là việc cấp thẻ Căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi. Đối với trẻ em mới sinh, việc thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân được thực hiện đồng thời trong thủ tục liên thông khi đăng ký khai sinh.
Nếu như quy định này được thực thi, sẽ có khoảng 20 triệu trẻ em dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, thay vì chỉ cấp cho những người từ đủ 14 tuổi như hiện nay.

4. Đề xuất cấp Căn cước công dân gắn chip cho người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam

Đây là những người gốc Việt Nam được sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam được sinh ra tại nước ngoài nhưng đã trở về Việt Nam sinh sống liên tục từ 05 năm trở lên.
Ngoài ra, bản dự thảo của Bộ Công an cũng cho biết sẽ bổ sung những quy định để giải quyết vướng mắc trong cấp thẻ Căn cước công dân cho người không có nơi thường trú, không đầy đủ một số thông tin cá nhân khác, như ngày, tháng sinh, quê quán hoặc có thông tin kê khai về dân tộc, tôn giáo khác không nằm trong danh mục quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

>>>Hạn sử dụng căn cước công dân có gắn chip là bao lâu?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top