SJC không được hưởng lợi gì, lại còn mang tiếng trục lợi từ độc quyền vàng. Vậy ai được hưởng

Lizzie

Writer
SJC không được hưởng lợi gì, lại còn mang tiếng trục lợi từ độc quyền vàng. Vậy ai được hưởng lợi từ việc giá vàng miếng SJC chênh đến 20 triệu đông/ lượng so với giá thế giới?

Hôm qua, các báo trích lời CEO SJC Lê Thúy Hằng nói một cách chua chát: "Độc quyền của SJC không mang lợi cho Công ty SJC hay một cá nhân, tập thể nào. Ngược lại, Công ty SJC luôn bị mang tiếng độc quyền để trục lợi. Do vậy từ thực tế vừa qua cho thấy cần cởi bỏ sự độc quyền này.

Đồng thời cho phép tất cả các thương hiệu có đủ điều kiện đều có thể sản xuất vàng miếng để cạnh tranh công bằng. Thị trường, người dân sẽ quyết định lựa chọn thương hiệu mong muốn để mua vàng".

"Dù giá vàng miếng SJC có chênh với giá thế giới 15, 20, 30 triệu hoặc thậm chí là cao hơn thì tôi cũng khẳng định luôn là Công ty SJC và Ngân hàng Nhà nước không có lợi ích gì ở đây, vì như đã khẳng định ở trên, từ năm 2012 Công ty SJC không được nhập nguyên liệu và không được dập vàng miếng SJC", bà Hằng nói.

Thiệt là người mua rõ ràng, vì chênh quá cao. Thế vậy ai là người hưởng lợi? Và nếu bỏ độc quyền vàng miếng SJC, thì những người mua vàng SJC với giá chênh rất cao so với thương hiệu khác sẽ thành hòa cả làng sao?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top