thumbnail - Bão Nesat mạnh lên cấp 13, sóng biển cao 10 m
Quốc Cường
Hà Nội

Bão Nesat mạnh lên cấp 13, sóng biển cao 10 m

Bão số 6 (Nesat) duy trì cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 trong vòng 24 giờ, sau đó giảm cấp. Hình thái này khả năng hướng vào vịnh Bắc Bộ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác