thumbnail - Cách phát âm "ed" của động từ có quy tắc ở thì quá khứ
Bích Hồng Vũ
Hà Nội

Cách phát âm "ed" của động từ có quy tắc ở thì quá khứ

Các động từ có quy tắc ở thì quá khứ đơn sẽ có thêm ed ở cuối. Quy tắc phát âm phần đuôi ed này:

Cách phát âm "ed" của động từ có quy tắc ở thì quá khứ 

Nếu ‘ed’ đứng sau t hoặc d, ed sẽ được phát âm thành /id/, ví dụ: wanted, needed

Nếu ‘ed’ đứng sau bởi một phụ âm vô thanh, ed sẽ được phát âm là phụ âm vô thanh /t/, ví dụ: parked, barked, marked. Mẹo để bạn ghi nhớ phần lớn các phụ âm vô thanh: Thời phong kiến fương Tây. (trong mẹo này còn thiếu /s/, /∫/, /t∫/, ví dụ tương ứng trong kiss, wash, watch)

Các trường hợp còn lại: trước ‘ed’ là một phụ âm hữu thanh hoặc một nguyên âm (nhân tiện, bạn nên biết rằng nguyên âm luôn là âm hữu thanh), ed sẽ được đọc là âm hữu thanh d, ví dụ:

robbed, thrived, shoved

freed, fried, lied

>> Cách phát âm đuôi “s” và “es” (danh từ số/ động từ ngôi thứ ba số ít cho thì hiện tại đơn giản)

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác