thumbnail - Căn cước công dân gắn chip có thể cấp cho trẻ dưới 14 tuổi, thêm thông tin ADN, giọng nói
Phúc Thịnh
Hà Nội

Căn cước công dân gắn chip có thể cấp cho trẻ dưới 14 tuổi, thêm thông tin ADN, giọng nói

Bộ Công an đề xuất trẻ em từ lúc sinh ra đến dưới 14 tuổi cần được cấp CCCD gắn chip, thay vì phải chờ đủ 14 tuổi như hiện nay. 

Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất chỉnh lý tên gọi cơ sở dữ liệu CCCD thành cơ sở dữ liệu căn cước. Đồng thời bổ sung một số nhóm thông tin vào cơ sở dữ liệu căn cước gồm: Thông tin sinh trắc học (mống mắt, ADN, giọng nói), thông tin về người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định tại Việt Nam, tài khoản định danh điện tử.

Căn cước công dân gắn chip có thể cấp cho trẻ dưới 14 tuổi, thêm thông tin ADN, giọng nói 

Nếu thực hiện những đề xuất trên, Bộ Công an cho rằng cơ quan quản lý nhà nước không phải thực hiện các hoạt động điều tra, thu thập thông tin của công dân và người không quốc tịch nhưng sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam một cách đơn lẻ; giảm nhân lực và đầu mối cần bố trí để quản lý thông tin cá nhân.

Ngoài ra, thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD sẽ được làm giàu thêm; phát huy giá trị trong việc xác thực thông tin cá nhân; thực hiện công tác thống kê, phân tích, dự báo, thiết lập bản đồ số dân cư…

Đối với cá nhân, công dân và người không quốc tịch nhưng sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam sẽ không phải kê khai nhiều lần, làm việc với nhiều cơ quan khác nhau để cung cấp thông tin; thuận lợi trong việc khai thác, sử dụng thông tin mình đã cung cấp vì dữ liệu này đã có tập trung ở Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước.

Cũng trong dự thảo, hiện nay công dân có nhiều loại giấy tờ khác nhau như CCCD, thẻ BHYT, sổ BHXH, giấy phép lái xe, thẻ cán bộ, công chức, thẻ học sinh, văn bằng, chứng chỉ... Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong bảo quản, sử dụng, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính, các tiện ích, dịch vụ công.

Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin khác của công dân (ngoài thông tin về CCCD) vào CCCD và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứa thông tin đã được tích hợp.

Việc làm trên giúp cơ quan nhà nước giảm hồ sơ, giấy tờ cần kiểm tra, lưu trữ khi giải quyết thủ tục hành chính; với cá nhân sẽ giảm giấy tờ, tài liệu phải cung cấp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công.

Đến nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập và đồng bộ gần 104 triệu phiếu thông tin cư dân từ các nguồn thông tin và cấp trên 65 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân.

>> Nỗi lo lộ lọt thông tin căn cước công dân

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác