thumbnail - Chi trả xong chi phí GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hậu Giang trong tháng 12
Duy Tân
Hà Nội

Chi trả xong chi phí GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hậu Giang trong tháng 12

Công tác chi trả bồi thường GPMB đang được UBND tỉnh Hậu Giang rốt ráo thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác