thumbnail - Để có bằng Tiến sĩ ở nước ngoài vất vả và tốn kém ra sao?
Thu Trang
Hà Nội

Để có bằng Tiến sĩ ở nước ngoài vất vả và tốn kém ra sao?

GDVN- Trong quá trình 4 năm nghiên cứu, tôi phải làm rất nhiều loại thí nghiệm khác nhau, có thí nghiệm thành công, nhưng cũng có không ít thí nghiệm đi vào ngõ cụt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác