thumbnail - Điện ảnh thị trường và nỗ lực “cất cánh” - Kì 3: Nghĩ về “thương hiệu” điện ảnh Việt
Tuấn Anh
Hà Nội

Điện ảnh thị trường và nỗ lực “cất cánh” - Kì 3: Nghĩ về “thương hiệu” điện ảnh Việt

Xây dựng thương hiệu điện ảnh nước nhà không thể thiếu một tầm nhìn dài hạn, trong đó đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “đầu tàu” điện ảnh của cả nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác