thumbnail - Được hẳn xe tăng cứu hộ thì còn gì bằng?

Được hẳn xe tăng cứu hộ thì còn gì bằng?

Sự việc xảy ra ở Vĩnh Phúc. Chiếc xe ô tô gần như chìm nghỉm được xe tăng quân đội của một đơn vị gần đó kéo.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác