thumbnail - Được phê duyệt làm PGS, GS cũng là lúc đến tuổi nghỉ hưu, động lực còn đâu?
Lan đột biến
Hà Nội

Được phê duyệt làm PGS, GS cũng là lúc đến tuổi nghỉ hưu, động lực còn đâu?

GDVN- Khi đã được phê duyệt làm PGS, GS, cũng là lúc sắp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, còn đâu động lực cho nhiều người phấn đấu?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác