thumbnail - Giá tàu vận chuyển khí hóa lỏng lên 450.000 USD một ngày
Viễn Đông
Hà Nội

Giá tàu vận chuyển khí hóa lỏng lên 450.000 USD một ngày

Do nhu cầu mua khí hóa lỏng (LNG) tăng mạnh, giá tàu vận chuyển chúng tăng gấp sáu so với đầu năm, và có thể đạt đến một triệu USD một ngày. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác