thumbnail - Giới thiệu GShield - Công nghệ chống tấn công DDoS toàn diện
Hạnh Vũ 123HOST
Hà Nội

Giới thiệu GShield - Công nghệ chống tấn công DDoS toàn diện

Hôm nay 123HOST giới thiệu GShield, công nghệ giúp bảo vệ website và ứng dụng của khách hàng trước các đợt tấn công DDoS một cách toàn diện.

Chống tấn công DDoS

Các kỹ sư hệ thống của 123HOST đã tích hợp chống tấn cho cả ba lớp (layer 2, 3, 7 trong OSI) nhằm tạo nên giải pháp chống tấn công DDoS hoàn hảo. GShield tự động gần như 100%, giúp bảo vệ website và ứng dụng theo thời gian thực.

Giới thiệu GShield - Công nghệ chống tấn công DDoS toàn diện 

Công nghệ này được chúng tôi bắt đầu phát triển từ năm 2017, với mục tiêu ban đầu là bảo vệ toàn bộ hạ tầng Hosting và Cloud VPS. Đến 2022, 123HOST nâng cấp core của hệ thống tường lửa, tích hợp thêm GShield Dashboard để ra mắt bộ công nghệ hoàn chỉnh.

GShield đã được tích hợp miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ Hosting và Cloud VPS.

Giới thiệu GShield - Công nghệ chống tấn công DDoS toàn diện 

Mô hình của GShield

Gần 100 cuộc tấn công DDoS mỗi ngày

Số liệu của GShield Dashboard ghi nhận trung bình gần 100 cuộc tấn công DDoS mỗi ngày. GShield giúp bảo vệ hạ tầng và dịch vụ một cách hiệu quả. Điều này làm nên sự ổn định đặc biệt với các dịch vụ tại 123HOST.

Giới thiệu GShield - Công nghệ chống tấn công DDoS toàn diện 

GShield Dashboard -  Giao diện báo cáo về tấn công DDoS dành riêng cho khách hàng

Sử dụng GShield

GShield miễn phí cho các dịch Hosting của 123HOST. Với Cloud VPS, GShield miễn phí bảo vệ Layer 3 và 4. 

Nếu bạn muốn sử dụng GShield, bạn có thể sử dụng dịch vụ Web Anti DDoS hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp chuyên biệt.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác