thumbnail - [Góp ý UI]- Ẩn nút 4 ô vuông kế bên nút đăng nhập khi chưa đăng nhập vào trang
Người đăng
Hà Nội

[Góp ý UI]- Ẩn nút 4 ô vuông kế bên nút đăng nhập khi chưa đăng nhập vào trang

[Góp ý UI]- Ẩn nút 4 ô vuông kế bên nút đăng nhập khi chưa đăng nhập vào trang 


Hiện tại mình thấy nút đó chỉ để đăng xuất sau khi đăng nhập. Nên là:

Ẩn nút kế bên đăng nhập khi chưa login. Chưa login nút đó hiện tại kh dùng được. Nên ẩn đi đỡ click nhầm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác